Tilbage i 1980`erne var der ledermangel hos Søllerød Kommunes spejdergrupper.

I de Blå Spejderes Søllerød Division ønskede man derfor, at de unge ledere ikke flyttede væk fra kommunen. Det første initiativ var at skaffe værelser til dem, men hurtigt udviklede idéen sig til ønsket om at få et egentligt lederkollegium.\r\nHertil krævedes, udover kommunal velvilje, også mange penge. Men under en valgkamp blev der givet tilsagn om støtte til boligformål for ungdomsforeningernes ledere – og Søllerød Division var som de eneste klar til at tage imod tilbudet.

Velvillig medvirken fra andre forældre – blandt andet husets arkitekt – og lokale bygningshåndværkere, blev det muligt at opføre et kvalitetsbyggeri på den grund, Søllerød Kommune havde stillet til rådighed for et symbolsk beløb.